top of page
Projektplatformen

Projektplatformen www.eudprojekt.com fungerer som projektets officielle logbog og hjemmeside. 

Siden fungerer som partnerskolernes fælles arbejdsplatform og vil løbende også dokumentere og synliggøre projektaktiviteternes afvikling og udvikling. 

www.eudprojekt.com

 

Jf. projektansøgningen udvikles der en Wix-platform/hjemmeside. Platformen skal indeholde projektets logbog, tidsplan, materialer, aktiviteter, fremdrift, evalueringer og rapporteringer og være tilgængelige på tværs af uddannelsesinstitutionerne i regionen.

 

På platformen fremgår projektstatus og fremadrettede aktiviteter som et fast punkt. Endvidere skriv og billeder fra fællesaktiviteterne og øvrige informationer, der skal skabe dialog og tilstræbe et bredere ejerskab til projektet.

 

Ved helt grundlæggende at indarbejde brugen af platformen i projektets daglige rutiner og ansvarsopgaver, vil rapporteringen af projektet foregå løbende, da læringen, værktøjerne, øvrige data mv. kan blive indrapporteret ensartet på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Dette vil bevirke, at projektpartnerne på tværs af organisationerne opnår et samlet overblik over, hvilken indsats (eller indsatser og aktiviteter), der har størst effekt.

 

Projektpartnerne, styregruppen og projektlederen vil via platformen let kunne overskue og se projektets fremdrift og se om projektet afviger fra den fastlagte kurs og tidsplan og derfor kræver ekstra kræfter og/eller kræver projektpartnernes opmærksomhed.

bottom of page