top of page
Tidsplan

Her kan du se den overordnede tidsplan for projektet.

2017. Opstart, forberedelse og udvikling
 • Partnerskabsmøde og nedsættelse af styregruppe

 • Projektleder ansættes

 • Dokumentations- og aktivitetsansvarlig koordinatorer ansættes

 • Projektgrupper nedsættes til implementering af aktiviteterne

 • Markedsføringsmedarbejder ansættes

 • Planlægning af udvikling af aktiviteter

 • Udvikling af 1 praktikplads/arbejdsmarkedsparathedsforløb i samarbejde mellem EUD og virksomheder igangsættes

 • Udvikling af 1 anderledes introforløb for grundskolerne i samarbejde mellem EUD, kommunerne og lokale folkeskoler igangsættes

 • Udvikling af 1 anderledes afklarings/sommerskoleforløb i samarbejde mellem EUD og lokale virksomheder

 • Udvikling af Gameday uddannelsesprofil (spil/app) igangsættes

 • 1 undersøgelse af folkeskoleeleverne og deres forældres vidensniveau om erhvervsuddannelserne igangsættes

 • 133 ud af 800 flere virksomhedsbesøg med henblik på uddannelses/strategisk planlægning i virksomheder gennemføres og 100 ud af 600 flere praktikpladser rekrutteres

 

2018. Udvikling og opstart af aktiviteter

 • 20 ud af 56 introforløb afholdes for i alt 3.024 grundskoleelever og 168 lærer

 • 12 ud af 36 EUD-afklarings/sommerskoleforløb for i alt 360 uddannelsesparate elever med grundskoleeksamen afholdes

 • 1.200 ud af 3.384 ”Gameday” uddannelsesprofiler udvikles på grundskoleelever og uddannelsesparate unge

 • 3.600 ud af 9.000 erhvervsskoleelever bliver vejledt og guidet om nødvendige personlige og faglige kompetencer i praktikpladssøgningen

 • 267 ud af 800 flere virksomhedsbesøg med henblik på uddannelses/strategisk planlægning i virksomheder gennemføres og rekruttering af 200 ud af 600 flere praktikpladser

 • Mindst 6 møder afholdes for netværk/erfa samarbejdsgrupper

 • 1 større markedsføringsindsats udvikles og udrulles til alle folkeskoler i regionen

 • 27 elev-workshops/Hackathons gennemføres

 

2019. Implementering og forankring

 • 20 ud af 56 introforløb afholdes for i alt 3.024 grundskoleelever og 168 lærer

 • 12 ud af 36 EUD-afklarings/sommerskoleforløb for i alt 360 uddannelsesparate elever med grundskoleeksamen afholdes

 • 1.200 ud af 3.384 ”Gameday” uddannelsesprofiler udvikles på grundskoleelever og uddannelsesparate unge

 • 3.600 ud af 9.000 erhvervsskoleelever bliver vejledt og guidet om nødvendige personlige og faglige kompetencer i praktikpladssøgningen

 •  267 ud af 800 flere virksomhedsbesøg med henblik på uddannelses/strategisk planlægning i virksomheder gennemføres og rekruttering af 200 ud af 600 flere praktikpladser

 

2020 til og med juli. Implementering og forankring

 • 16 ud af 56 introforløb afholdes for i alt 3.024 grundskoleelever og 168 lærer

 • 12 ud af 36 EUD-afklarings/sommerskoleforløb for i alt 360 uddannelsesparate elever med grundskoleeksamen afholdes

 • 984 ud af 3.384 ”Gameday” uddannelsesprofiler udvikles på grundskoleelever og uddannelsesparate unge

 • 1.800 ud af 9.000 erhvervsskoleelever bliver vejledt og guidet om nødvendige personlige og faglige kompetencer i praktikpladssøgningen

 • 133 ud af 800 flere virksomhedsbesøg med henblik på uddannelses/strategisk planlægning i virksomheder gennemføres og rekruttering af 100 ud af 600 flere praktikpladser

 

2020. Afslutning

 • Udarbejdelse af evaluering og slutrapportering

  • 7591 der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelse (211 deltagere fra afklarings/sommerskole, 7380 af dem som påbegyndte EUD, som stadig er i gang med uddannelsen 4 uger efter stop-skemaet er udfyldt

  • Andelen af ungeårgang der starter EUD stiger med 4 % fra 2016 til 2020. 676 flere unge i RN påbegynder en EUD-uddannelse (EUD-raten stiger i projektperioden)

  • Gennemførselsraten på EUD stiger med 6 % fra 20156 til 2020. 969 flere unge i RN gennemfører en EUD-uddannelse (gennemførselsraten stiger i projektperioden)

bottom of page