top of page
EU socialfondsmateriale

Her kan du downloade alle EU socialfondsmaterialer fra Erhvervsstyrelsen (vejledninger, start- og ophørsskema, timeregistreringer m.m.)

Regler for EU-medfinansiering

EU-socialfondsplakat - alle partnere er forpligtet til at hænge en plakat offentligt på skolen (mindst A3)

Partnernes informationsforpligtigelse i forhold til EU-medfinansiering

Projektets vilkår

Regler for EU-medfinansiering 2014-2020 (Red. 01092018)

Tjekliste til korrekt afrapportering

Please reload

bottom of page